SUBARU ĐÀ NẴNG – MIỀN TRUNG

Trụ sở chính: 158 đường 2/9, Hải Châu, Đà Nẵng.

– Điện thoại: 0904 159 713 hoặc 0902 245 275 (Mr. Phú)

– Email: everlasting1311@gmail.com